น่าอัศจรรย์!! เมื่อพบ “โบสถ์มหาอุตต์” เก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่พิษณุโลก สร้างจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เตรียมเสนอกรมศิลป์บูรณะ ภาพภายในสวยสุดจะบรรยาย…(ชมภาพ)

Advertisement

loading...

Advertisement

ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโบร่ำโบราณ เมื่อวันที่ 15 มินายน 2559 ได้ทราบเรื่องราวว่ามีโบสถ์เก่าทรงคุณค่า สร้างจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยอดีต และมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อ เป็นที่น่าศึกษาและอนุรักษ์ไว้ อยู่ที่วัดน้ำปาด บ้านน้ำปาด หมู่ที่ 2 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

สถาปัตยกรรม,โบสถ์,วัก,โบสถ์มหาอุต,พิษณุโลก,วัดน้ำปาด

เมื่อเดินทางไปที่วัดเพื่อตรวจสอบ พบโบสถ์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในวัด มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งทางวัดได้ซ่อมแซมไปแล้วบ้างบางส่วน โดยสร้างหลังคาสังกะสีคลุมไว้เพื่อกันแดดกันฝน และกันนกที่บินผ่านไปมาอาจทำให้จิตรกรรมฝาผนังเสียหาย นอกจากนี้ ทางวัดยังนำเหล็กมาขึงมัดกันโบสถ์พังลงมาอีกด้วย

สถาปัตยกรรม,โบสถ์,วัก,โบสถ์มหาอุต,พิษณุโลก,วัดน้ำปาด

สถาปัตยกรรม,โบสถ์,วัก,โบสถ์มหาอุต,พิษณุโลก,วัดน้ำปาด

Advertisement

loading...

สถาปัตยกรรม,โบสถ์,วัก,โบสถ์มหาอุต,พิษณุโลก,วัดน้ำปาด

สถาปัตยกรรม,โบสถ์,วัก,โบสถ์มหาอุต,พิษณุโลก,วัดน้ำปาด
พระอธิการสมชาย เจ้าอาวาสวัดน้ำปาด กล่าวว่า “โบสถ์ดังกล่าวเป็นโบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งจะมีทางเข้าประตูเดียว แต่โบราณพระภิกษุสงฆ์มักจะมาสวดมนต์ภายในอุโบสถเป็นประจำ และเชื่อว่าจะท่องจำวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตั้งแต่อาตมาได้มาจำวัด และเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ เมื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าอายุน่าจะมากกว่า 100 ปี ภายในอุโบสถจะมีพระประธานรูปหล่อสำเริด เป็นที่สักการะของคนในหมู่บ้าน และโดยรอบทั้งด้านในและด้านนอกจะมีจิตรกรรมที่วาดโดยช่างพื้นบ้าน เป็นเรื่องราวการทำความดีความชั่ว ความเชื่อของชาวบ้าน และวิถีชาวบ้านในยุคนั้น เช่น การทำบาปจะตกนรก ภาพรถไฟกรุงเทพชียงใหม่ เป็นต้น สร้างความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

สถาปัตยกรรม,โบสถ์,วัก,โบสถ์มหาอุต,พิษณุโลก,วัดน้ำปาด

สถาปัตยกรรม,โบสถ์,วัก,โบสถ์มหาอุต,พิษณุโลก,วัดน้ำปาด

ส่วนจุดเด่นของโบสถ์หลังนี้อยู่ที่การก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยนำอิฐในพื้นที่มาก่อสร้างไม่ใช้เหล็ก ไม่มีเสา ทำให้เมื่อกาลเวลาผ่านไปตัวโบสถ์ก็เริ่มทรุดโทรมตามธรรมชาติ แต่ทางวัดก็พยายามบูรณะ โดยสร้างหลังคาคลุมเพื่อกันแดดกันฝน และใช้เหล็กมามัดขึงรอบโบสถ์กันโบสถ์พัง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้ติดต่อผ่านทางวัฒนธรรมอำเภอให้ช่วยเข้ามาบูรณะ โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างนำเรื่องไปปรึกษากับทางสำนักศิลปากรที่ 6 ในการหาวิธีที่จะบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับบ้านน้ำปาดต่อไป”

ที่มา : http://www.posttoday.com/local/north/437691

Advertisement

loading...