create
counter
ธนาคารรัฐฯ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | สะกิด ข่าวประจำวัน
Tags Posts tagged with "ธนาคารรัฐฯ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"

Tag: ธนาคารรัฐฯ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ธนาคารรัฐฯ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

2 ธนาคารรัฐ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ ด้าน ไปรษณีย์ไทย เผยว่า มีพัสดุที่จะต้องนำส่งไปยังจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ตกค้าง ซึ่งจะเร่งกระจายพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วภายหลังที่สถานการณ์น้ำคลี่คลาย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จะดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัดภาคใต้ โดยขยายระยะเวลาการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยภายหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย ธนาคารจะเข้าไปสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับพิจารณามาตรการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป ด้าน...