create
counter
น้ำท่วมนครยังไม่คลายวิกฤตคนชราเด็กอ่อนเริ่มป่วย | สะกิด ข่าวประจำวัน
Tags Posts tagged with "น้ำท่วมนครยังไม่คลายวิกฤตคนชราเด็กอ่อนเริ่มป่วย"

Tag: น้ำท่วมนครยังไม่คลายวิกฤตคนชราเด็กอ่อนเริ่มป่วย

น้ำท่วมนครยังไม่คลายวิกฤตคนชราเด็กอ่อนเริ่มป่วย

นครศรีธรรมราช-สถานการณ์น้ำท่วมที่อ.เชียรใหญ่วิกฤต100หลังคาเรือนในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวจมมิดหลังคาบ้าน คนชรา เด็กอ่อนเริ่มป่วยทีมแพทย์เดินทางด้วยเรือเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อวันที่9ม.ค.2560 สถานการณ์น้ำท่วมที่จ.นครศรีธรรมราช ยังมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะที่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ได้รับผลกระทบค่อนข้างวิกฤต ตั้งแต่บริเวณถนนทางเข้าไปหมู่บ้านระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร บางจุดกว่า 2 เมตร การเดินทางรถขนาดสูงและเรือเท่านั้น โดยรถยนต์เข้าไปได้แค่ครึ่งทางหลังจากนั้นต้องใช้เรือเข้าไปให้การช่วยเหลือ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากร.พ.สุราษฏร์ธานี นำยาไปมอบให้คนป่วยที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ซึ่งเป็นศูนย์อพยพผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมจมมิดหลังคาบ้านได้ไปพักที่ศูนย์ศิลปาชีพเป็นการชั่วนับ 100 ครอบครัว ซึ่้งการเดินทางเข้าไปคณะแพทย์ต้องอาศัยเรือของเจ้าหน้ากู้ภัย จ.อยุธยา...