create
counter
พระ-เณร ลงพื้นที่แจกของญาติโยมประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ | สะกิด ข่าวประจำวัน
Tags Posts tagged with "พระ-เณร ลงพื้นที่แจกของญาติโยมประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้"

Tag: พระ-เณร ลงพื้นที่แจกของญาติโยมประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

พระ-เณร ลงพื้นที่แจกของญาติโยมประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ช่วงเหลือญาติโยม บรรทุกข์น้ำท่วม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายเเดนใต้ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วม โดยมอบสิ่งของจำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดเเคลน เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยพระ...